Inhuldigingscantate

Cantate voor zondag trinitatis, 22 mei 2005

tekst: Jaap Zijlstra / muziek: Willem Ceuleers

1. Openingskoor(tutti)

Een woord kan een geheim bewaren,

het is een bron in de woestijn.

Een lied, soms rijpt het met de jaren

en glanst als water, gloeit als wijn.

2. Recitatief (sopraan, b.c )

Wie kent de eenvoud van het breken,

de stille omgang van het brood ?

Wie hoort de wijn van liefde spreken,

een liefde sterker dan de dood ?

Er is een kind bereid tot delen,

het komt met brood, het komt met vis,

het geeft zijn voedsel aan de velen,

een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven

dat God zeer overvloedig is,

wij zijn geschapen om te geven,

zo tonen wij zijn beeltenis

Er is een mens ons bijgebleven,

bij brood en wijn hoor ik zijn stem,

als water vloeit zijn kostbaar leven,

een vis is tekenend voor hem.

3. Aria (sopraan, hobo, b.c.)

Hoor ons zingen in uw huis,

lieve God, het kan niet zonder

want het leven is een wonder,

zingend voelen wij ons thuis,

zijn we bij U kind aan huis

4. Recitatief (bas, b.c.)

Gij die ons adem geeft en oren

die zelf de Schepper zijt

van klanken in de keel,

die ons een naam geeft,

Heer, wij zijn geboren

om op te staan

en onze stem te verheffen:

een hartenkreet, een lofprijzing,

een hulpgeroep, een gebed.

Wij bidden in een tijd

van harde woorden

en van harde feiten

om tederheid van taal,

warmte van stem

een plek om stil te zijn,

een toonaard om tot U te komen,

een lied om U tot lof te zijn.

5. Aria (bas, viool, hobo, b.c)

Wij vragen om de goede Geest,

het orgel zij u toegewijd,

de gratie van de boventoon,

de warme gloed, de onderstroom,

dit is uw dag, dit is uw feest,

troon op de klanken van ons lied,

wees bij ons metterwoon.

6. Koraal (tutti)

Heilige Geest, Gij hemelhoge,

die ons het licht geeft in de ogen,

de warmte in de stem, de vreugde

in =t hart van de verheugde,

raak ook nu onze lippen aan,

geef ook nu tongen te verstaan,

wij talen naar uw woord, uw zin,

o Geest, woon bij ons in

Heilige Geest, Gij eensgezinde,

wij tasten allen in den blinde,

sinds Babel gaan wij eigen wegen

o tolk, kom Gij ons tegen.

Wees de gids naar de ene stad,

wijs de weg, wijs het steile pad,

wees hartveroverend en spoor

ons aan en ga ons voor.

–         Meditatie

7. Recitatief (sopraan, bas b.c.)

Gij die aangeroepen wordt,

die wij God noemen en Vader,

Ongeziene, kom ons nader,

tooi de aarde met uw licht,

open ons een vergezicht.

Gij die uitgeschreven staat

in de heldere taal der sterren,

hoogtij, lichtende vanverre B

Morgenster, treed uit uw baan

en kom in ons midden staan.

Gij die uitgesproken zijt

de Geliefde, Woord van leven

in der minne ons gegeven,

Naam, die oplicht in de nacht,

kom en klink in volle pracht.

8. Aria (duet) (sopraan, bas, blokfluit, viool, b.c.)

a: Gij die opgetekend staat

in de heilige schrifturen

die der eeuwen loop verduren,

b: uw gelofte is ons lied,

onze mond uw taalgebied.

a: Gij die ons zijt toegezegd:

God met ons en Mens van vrede,

deel U aan de wereld mede,

b: Kom tevoorschijn uit uw licht,

liefde, toon uw Aangezicht.

9. Recitatief  (alt, b.c.)

Er komt een man uit de Jordaan

de diepgang van de dood

hij kijkt ons onomwonden aan,

een duif zit op zijn hoofd.

Het uitspansel scheurt van een stem

die zegt : dit is mijn Zoon,

als echo scheurt het voorhangsel

en stelt het heil ten toon.

De heilige hangt aan een hout

tot hij voldragen is,

het graf is een geboortehuis

en God roept: er zij licht !

10. Aria (alt, blokfluit, b.c.)

De Geest vliegt een olijftak aan,

de volkeren op drift

worden de zon ten overstaan

tot wateren van rust.

En is de kerk een woonschuit Gods

al kermend ach en wee

Gods hart klopt in een duivenborst

ten einde pais en vree.

11. Slotkoraal (tutti)

Dank U, Vader van de lichten,

voor de sterren en de maan,

dank dat U mij niet een dwaalweg

door de duisternis laat gaan,

dank U voor het licht der wereld,

voor de zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde,

uw nabijheid en geduld,

voor het offer van uw leven,

de vergeving van mijn schuld,

dank dat mij het licht van Pasen

met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,

voor het goede wijd en zijd,

voor de klank der instrumenten,

de muziek U toegewijd,

dank U voor een koor van stemmen,

dit uur en te allen tijd.