home

Very short history
Als in 1585 Antwerpen weer in Spaanse handen valt, verlaten bijna alle protestanten de stad. Op een kort intermezzo tijdens het 12-jarig bestand na, toen de ‘Remonstranten’ in Antwerpen kwamen schuilen, is het met de openlijke protestantse aanwezigheid voor enkele eeuwen gedaan. Vanaf 1652 is er wel sprake van een clandestiene gemeente (met predikant en geregelde kerkdiensten in privé-woningen). Ze wordt de “Brabantse Olijfberg” genoemd. In 1821 mogen de protestanten (Hervormden) voor het eerst een eigen kerkgebouw in gebruik nemen, een voormalige kloosterkerk gelegen aan de Lange Winkelstraat nr. 5, hun toegewezen door koning Willem I. Meer info vindt u onder knop ‘geschiedenis’ in het menu hierboven.

gelegenheidskoor voor de viering van 400 jaar eerste-steenlegging kerkgebouw (2015)

Vandaag

Als erfgenamen van de Hervorming, en ons bewust van deze geschiedenis, pogen wij vandaag ‘Kerk’ te zijn in een open en oecumenische geest: Kerk in de stad, aanwezig, wakend, biddend, dienend en vierend, samen met alle anderen die geloven, ja met alle mensen ‘van goeden wil’. Omdat de geschiedenis van de Reformatie in West-Europa nauw met Antwerpen verbonden is, proberen we ook de herinnering aan het verleden levend te houden. In meer dan in één opzicht is zowel het kerkgebouw als de geloofsgemeenschap onderdeel van het ‘geheugen van ‘t Stad’. Een volledige restauratie van het gebouw is al enige tijd een ‘work in progress’.

Mocht u dit nieuwsgierig maken dan bent u van harte welkom voor een verdere kennismaking of een ontmoeting met een stukje Protestants werk in België, en met een kerk die in het derde millenium aanwezig wil zijn in de grootstad Antwerpen…

kerkdiensten: elke zondag om 10u (tenzij anders vermeld. Zie deze pagina)

curiosum: een stukje uit Professor T, opgenomen op het plein voor de kerk, met zicht op de pastorie en het kerkelijk centrum.