Orgelinhuldiging (verslag)

22 mei 2005

Orgel-inhuldiging

orde22mei

Het heeft er om gespannen, maar uiteindelijk was toch het klinkende gedeelte van het orgel af op zaterdag 21 mei om 13.57 uur. De afwerking van het meubel is in de maanden daarna gebeurd. Op zondag 22 mei liep de kerk twee keer vol, in de voormiddag voor een beklijvende eredienst, waarin de cantate Een woord kan een geheim bewaren in première ging, niet als ornament maar als essentieel onderdeel van de dienst des Woords. [twee fragementen]. De tekst kunt u hier nalezen

altaria (begin)
Slotkoor

De beeldrijke taal van de dichter Jaap Zijlstra en de expressieve muzikale taal van de componist Willem Ceuleers maakten het woord van Calvijn waar, dat door muziek te voegen bij Gods Woord, dit a.h.w. rechtstreeks in het hart druppelt. (Ja, dat heeft Calvijn echt gezegd). De sfeer, de hartelijke ontvangst, koffie, cake, maakten het geheel af.

Uitvoerenden waren:
Daniëlle Van de Vloet (sopraan)
Agnes de Graaff (alt)
Hans Van den Broeck (tenor)
Willem Ceuleers (bas)
Veronica Joris (blokfluit)– in deel II: Sixth flute (gebouwd door Baldrick Deerenberg)
An Van Laethem (viool)
Joost Pollet (hobo)
Piet Van Steenbergen (cello)
Jetty Janssen (orgel)

Orgel: het instrument

Overrompelend, af en toe een beetje ‘te’ met name aan de discant, was de begeleiding van de samenzang. Tijdens het orgelconcert van Marc Van Driessen (externe link) in de namiddag kwam de andere kant van dit orgel aan den dag, de intieme kant: de tastende klank van de quintadeen, de verstilde tonen van de roerfluit, de glashelder parelende sifflet, de mystieke klanken van de holpijp. Verwondering was er als de klavierdeling werd gebruikt en dezelfde basisregisters aangevuld werden met enkele vulstemmen Plots leek het wel alsof je zat te luisteren naar een instrument met 2 manualen en een reeks soloregisters’

Lambert Chaumont – Basse de tierce

Na de inhuldiging 

De orgelinhuldiging is niet bedoeld om een proces te beëindigen, maar als de markering van een moment in de tijd, en wel met name als een begin van een nieuwe muzische dynamiek in het (kerkelijk) leven. Nu het orgel er staat begint het pas. Nu moet het gaan functioneren in de eredienst ‘n daarbuiten, opnieuw niet als versiering, maar als wezenlijke bijdrage aan de communicatie met ‘God’.

Muzikale avondgebeden

Vanaf 24 september is er elke laatste zaterdag van de maand een vesperdienst, een eenvoudige gebedsbijeenkomst met een welgekozen tekst (bijbel of poïëzie), stilte en het orgel, om de stilte te verdiepen tot ze gebed wordt…  Qui cantat bis orat‘ Door je gebeden te zingen worden ze verdubbeld in intensiteit. En het orgel zingt… en bidt mee.
Pro archivo et memoria : Het laatste avondgebed was op 30 januari 2010. Enkele Liturgiebladen